Na koszty dokonania czynności notarialnej składa pobierany przy sporządzeniu czynności, przez notariusza jako płatnika, podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn, opłata sądowa (jeśli następuje złożenie wniosku wieczystoksięgowego do sądu) oraz wynagrodzenie notariusza z tytułu dokonania czynności notarialnej wraz z naliczonym podatkiem od towarów i usług. Wynagrodzenie to określone zostaje na podstawie umowy ze stronami czynności, w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. z późn. zm. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity – Dz. U. nr 237 z 2013r.)